Pensioen

Sparen voor je pensioen

 

Misschien ben je als zelfstandige nu helemaal nog niet bezig met je pensioen, maar toch denk je er beter nu al over na. Wil je je huidige levensstandaard behouden nadat je stopt met werken? Dan start je beter al met pensioensparen. Zo verdien je nu al een extraatje voor later, bovenop je pensioenuitkering.

 

Bij Verhelst Financieel Advies analyseren we je huidige situatie en bekijken we welk persoonlijk pensioenspaarplan voor jou van toepassing is. Voor zowel particulieren als professionals hebben we een geschikt pensioenplan.

 

 

 

De mogelijkheden voor pensioensparen

 

Er bestaan vele formules en mogelijkheden om voor je pensioen te sparen, de fiscale impact is hierbij essentieel. Laat je bijstaan door onze adviseurs om het beste pensioenspaarplan te kiezen.

 

 

bereken Pensioen

Pensioen

Sparen voor je pensioen

 

Misschien ben je als zelfstandige nu helemaal nog niet bezig met je pensioen, maar toch denk je er beter nu al over na. Wil je je huidige levensstandaard behouden nadat je stopt met werken? Dan start je beter al met pensioensparen. Zo verdien je nu al een extraatje voor later, bovenop je pensioenuitkering.

 

Bij Verhelst Financieel Advies analyseren we je huidige situatie en bekijken we welk persoonlijk pensioenspaarplan voor jou van toepassing is. Voor zowel particulieren als professionals hebben we een geschikt pensioenplan.

 

 

 

De mogelijkheden voor pensioensparen

 

Er bestaan vele formules en mogelijkheden om voor je pensioen te sparen, de fiscale impact is hierbij essentieel. Laat je bijstaan door onze adviseurs om het beste pensioenspaarplan te kiezen.

 

 

bereken Pensioen

Pijler 1: Wettelijk pensioen

Wanneer je stopt met werken heb je recht op een wettelijk pensioen. Eerder een vangnet dan een hangmat. Jouw wettelijk pensioen hangt af van je beroepscategorie, loopbaan, de leeftijd waarop je met pensioen gaat, je inkomen en je gezinssituatie.

Pijler 2: Aanvullend pensioen

Via jouw beroepsactiviteit kan je jouw wettelijk pensioen op een fiscaal vriendelijke manier aanvullen. De mogelijkheden hiervoor zijn verschillend naargelang je loontrekkende of zelfstandige bent.

IPT:

Een individuele pensioentoezegging is ideaal voor een zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangt. Jouw vennootschap zorgt voor een aanvullend pensioen: een investering die interessanter is dan een loonsverhoging of dividend. De premies zijn fiscaal aftrekbaar.

VAPZ:

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of kortweg VAPZ is fiscaal de meest interessante techniek voor jou als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoot of partner. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, waardoor je jouw belastbaar inkomen vermindert.

SVAPZ:

Het Sociaal VAP levert een grotere belastingbesparing op dan het gewone VAPZ doordat je een hogere wettelijke bepaalde premie kunt storten. Dankzij de solidariteitswaarborgen inherent aan de SVAPZ geniet je een betere bescherming.

POZ:

Als zelfstandige zonder vennootschap, kan je bovenop het VAPZ sinds 2018 een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Je krijgt een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie zolang de 80%-regel dit toelaat. Je doet hiermee aan pensioenopbouw en kan aanvullende waarborgen (bij ongeval, overlijden, arbeidsongeschiktheid) combineren.

RIZIV:

Indien je een (para)medisch beroep uitoefent, heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een tegemoetkoming van het RIZIV. De tussenkomst van het RIZIV kan aangewend worden voor de premiebetaling van een SVAPZ of een invaliditeitsverzekering.

Pijler 2: Individueel pensioen

Als particulier of zelfstandige kan je dankzij het pensioensparen en/of langetermijnsparen jaarlijks een (begrensd) bedrag investeren voor jouw individuele pensioenopbouw. Bovendien levert dit mooie fiscale voordelen op.

Pensioensparen:

Je kunt fiscaal voordelig pensioensparen via een bancair pensioenspaarfonds of via een pensioenspaarverzekering (Tak 21 en Tak 23) bij een verzekeraar. Ze hebben een andere beleggingsstrategie en daardoor een andere verhouding tussen risico en rendement.

Langetermijnsparen:

Het langetermijnsparen via een individuele levensverzekering levert dezelfde belastingvermindering op als pensioensparen. Echter, de aftrek wordt berekend op basis van jouw inkomen.

Pijler 4: Niet-fiscaal sparen

Indien je jouw inkomenstekort bij pensionering niet kunt overbruggen aan de hand van bovenstaande opties, of indien je extra reserves wenst aan te leggen, kan je ook sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel.

Slim gedurfd

Onze kantoren zijn gesloten (002)

Zomerse openingstijden

Wijziging openingsuren tijdens zomerverlof.

Opgepast: Tijdens het zomerverlof zijn onze loketuren aangepast.
Wij blijven beschikbaar op afspraak.